Ad Code

Goghepthanh.Com

Chuyển đổi template html thành Blogger list ẩm thực tinh túy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"/> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css"/> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script> <title> Ẩm Thực &amp; Dụng cụ nhà bếp </title> <!-- Bắt đầu viết Css cho web --> <b:skin> <![CDATA[ /* Chèn Css vào đây */ ]]> </b:skin> </head> <!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web --> <body> <div class="container"> <center><h2>Group Ẩm thực &amp; dụng cụ nhà bếp</h2> </center> <ul class="list-group"> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/wtpUG9wx">Hải sản tươi sống</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/ZGzyuKRZ">Món ăn vặt</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/gEKdJ6F8">Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/TtkpbFuC">Thớt gỗ</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/WNppehTZ">Khay gỗ</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/WCcDWPxn">Đũa gỗ</a></li> <li class="list-group-item"><a href="https://shorten.asia/kpfj28t7">Cối chày gỗ</a></li> </ul> </div> <b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'> </b:section> </body> <!-- Kết thúc phần hiển thị trên web --> </html>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Vietquangcao.xyz