Ad Code

Goghepthanh.Com

Hướng dẫn sử dụng phần mềm OBS Studio live stream trên youtube, facebook - live tream bằng điện thoại & máy tính

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Live Stream OBS Studio 


Hướng dẫn cách live Stream Trên Facebook & Youtube


Hướng dẫn cách live Stream Trên Facebook


Live Stream Game điện thoại Trên Máy Tính ǀ Live Stream Bằng Phần Mềm OBS Studio


Tag - từ khóa phần mềm dùng live stream :  GoStream | xSplit Broadcaster | Vmix | xSplit GameCaster

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Vietquangcao.xyz