Header Ads

Copywriter, Seo, marketing online

Phần mềm & trang web ứng dụng online làm video quảng cáo ấn tượng miễn phí & có phí

Danh sách phần mềm dùng chỉnh sửa, thiết kế dùng tạo video quảng cáo :

1. Proshow Producer
2. Làm video marketing với Maker Fx
3. Camtasia
4. Explaindio Video Creator
5. VideoScribeTrang Web ứng dụng chỉ sửa video online : 

1. Powtoon.com
2. Wideo.co

Xem bài viết về các dạng video quảng cáo :

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/13380-Tu-lam-video-quang-cao-voi-chi-phi-0-dong-la-dieu-co-the


Không có nhận xét nào:

ᗪIGITᗩᒪᑎOᗰᗩᗪ.ᐯᑎ