Ad Code

Goghepthanh.Com

Danh sách web tải, download nhạc miễn phí dùng làm nhạc nền video clip chia sẻ trên YouTube

https://www.youtube.com/audiolibrary/music [ Nhạc nền Youtube]
https://www.facebook.com/sound/collection/  [ Nhạc nền Facebook ]
https://www.jamendo.com/ [ Công đồng chia sẻ nhạc miễn phí Jamendo ]
https://www.bensound.com/ [ Kho nhạc miễn phí chất lượng cao bensound ]
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
http://incompetech.com/music/royalty-free/

Tham khảo thêm danh sách link web chia sẻ nhạc nền miễn phí sử dụng làm video youtube :

https://www.freesoundtrackmusic.com/
https://musopen.org/
https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html
https://danosongs.com/
https://mobygratis.com/
http://ccmixter.org/
https://www.partnersinrhyme.com/
https://www.pacdv.com/sounds/free-music.html
https://publicdomain4u.com/
http://www.beatpick.com/player/index

Hy vọng các bạn tải được nhạc nền phù hợp với video chia sẻ trên trang youtube.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Vietquangcao.xyz