Header Ads

Copywriter, Seo, marketing online

Tạo web văn phòng phẩm với template EDUMAG đơn giản và hiệu quả
Nền tảng
Blogger

Tên giao diện
EDUMAG

License
Free Version

Các tính năng của mẫu Template EDUMAG :
Template sử dụng cho cửa hàng bán văn phòng phẩm cho dân văn phòng, học sinh, sinh viên & đồ dùng học tập mẫu web này khá phù hợp. Giao diện gồm 3 Cột, bên trái và bên phải, 4 cột chân trang. Cố định chiều rộng, các trang được kích hoạt, hình thu nhỏ các bài viết, biểu tượng xã hội.
Nguồn : xmltemplatesbrasil.blogspot.com
Link gốc : https://xmltemplatesbrasil.blogspot.com/2012/02/templates-para-sites-estilo-escolar.html

Không có nhận xét nào: