Ad Code

Goghepthanh.Com

Sparks Blog trang blog đơn giản mà đẹp
Nền tảng
Blogger

Tên giao diện
Sparks Blog

License
Free Version

Các tính năng của mẫu Template Sparks Blog :

Sparks là mẫu tìm kiếm đơn giản được sử dụng làm trang web và blog tạp chí. Blog bố cục theo kiểu lưới làm cho các cài đặt mẫu trở nên dễ dàng và trực quan với tính năng tuỳ chỉnh mở rộng, tùy chọn nâng cao. Hỗ trợ SEO nhanh chóng, đơn giản và dễ sử dụng. Hiển thị quảng cáo Google. Sparks sử dụng trình đơn thả xuống đa cấp dựa trên các bài đăng mới nhất, đăng ký qua email.
Nguồn : siteeditor.net
Link gốc : https://siteeditor.net/2017/sparks-blog/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Vietquangcao.xyz