Ad Code

Goghepthanh.Com

Johny Joss Banget làm trang chia sẻ clip hoặc chia sẻ template
Nền tảng
Blogger

Tên giao diện
Johny Joss Banget

License
Free Version

Các tính năng của mẫu Template Johny Joss Banget :

Mẫu Johny Joss Banget được thiết kế làm trang thư viện đặc biệt làm trang xem Clip.Carousel trượt tự động cho bài viết gần đây, điều hướng với trình đơn thả xuống, Xem dạng lưới hoặc liệt kê danh sách.
Nguồn : mastemplate.com
Link gốc : http://www.mastemplate.com/2012/07/johny-joss-banget.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Vietquangcao.xyz